Shared Flashcard Set

Details

פסיכולוגיה התפתחותית - יחידה 5
מושגים של יחידה 5-התפתחות פיאזה וויגוצקי
34
Psychology
Undergraduate 1
07/26/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
שיווי משקל קוגניטיבי
(cognitive equilibrium)
Definition
פונקציית חיים בסיסי שעוזרת לאוגניזם להסתגל לסביבה
במטרה להגיע לאיזון בין תהליכי החשיבה לבין הסביבה
Term
סכמה scheme
Definition
דפוסי מחשבה/פעולה מבוססי ידע
פטרן מסודר של מחשבות או פעולות שילד מבצע על מנת לפרש חוויה
נקרא גם מבנה קוגניטיבי - cognitive structure
Term
ארגון (organization)
Definition
תהליך בו ילדים משלבים תהליכים קיימים ויוצרים תהלכים מורכבים יותר
Term
אדפטציה (adaptation)
Definition
תהליך בו ילדים מסתגלים לדרישות הסביבה דרך שתי פעילויות: אסימליציה ואקומדציה
Term
אקומדציה - Accommodation
Definition
שינוי הבנה קיימת על מנת להתאימה לחוויה חדשה
Term
אסימילציה (assimilation)
Definition
ניסיון להסתגל לחוויות חדשות ע"י מתן פירוש מוכר
הילד מפרש חוויות חדשות וגירויים חדשים לפי המודלים הקיימים שלהם, הסכמות שכבר יש להם
Term
sensorimotor stage
Definition
מלידה עד גיל שנתיים. - מיצור רפלקסיבי ליצור רפלקטיבי
ילדים מסתמכים על תהליכים התנהגותייים כאמצעי לחקור ולהבין את העולם
מחולק לשישה תתי שלבים
Term
תגובה רפלקסיבית
Reflex activity
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
מלידה עד חודש.
הפעולות של הילד מבוססות על עיבוד תגובות רפלקסיביות כלפי עצמים חדשים
Term
תגובה מעגלית ראשונית
Primary circular reactions
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
מחודש עד ארבעה חודשים.
התינוק מבצע פעולות שקשורות לגופו שגרומות לו הנאה (כמו מציצה) שוב ושוב
Term
תגובה מעגלית שניונית
Secondary circular reactions
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
מגיל 4 עד 8 חודשים
התינוק מבצע פעולות חוזרות שגורמות לו הנאה הקשורות בעצמים בסביבה לאחר שהתגלו במקרה
Term
תיאום תגובות שניוניות
Coordination of secondary schemes
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
מגיל 8 עד 12 חודשים
תינוקות מתחילים לתאם בין שתים ויותר פעולות על מנת להשיג מטרות פשוטות
הסימן הראשון להתנהגות מכוונת מטרה
Term
תגובה מעגלית שלישונית
Tertiary circular reactions
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
מגיל שנה עד 18 חודשים - שלב אקספלורטורי
התינוק מבצע תהליכי בדיקה של עצמים על מנת לייצר תגובות מעניינות (ניסוי וטעייה)
Term
Invention of new means
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
18-24 חודשים: מסוגל לעשות ניסוי פנימי. זו תחילת פתרון בעיות סימבולי, ייצוגי.
דוגמה- על שולחן יש מקל ופרוסת לחם רחוקה. הילד לוקח את המקל ודוחף אליו את הלחם
Term
object permanence
Definition
חלק מהשלב הסנסורי-מוטורי
ההבנה שחפצים ממשיכים להתקיים גם לאחר שהם אינים בטווח ראיה או ניתנים לאבחנה ע"י חושים אחרים.
1-4 חודש- לא מחפשים חפצים מוחבאים
4-8 חודש - מחפשים אחרי חפצים מוחבאים חלקית
8-12 חודש- מחפשים אחר האובייקט אבל עושים טעויות כמו A-not-B-error
12-18 חודש - מחפשים במקום האחרון שבהם הם נראו, אבל לא כאשר הם נעלמים
12-18 חודש - יש יצוג מנטלי של האובייקט
Term
A-not-B-error
Definition
חיפוש אובייקט במקום האחרון שבו מצאו אותו ולא במקום שבו החביאו אותו
Term
representational insight
Definition
חלק מהטעויות הנפוצות בתפיסת אובייקט בשלב פרה -אופרציונאלי
ההבנה שמילה או אובייקט יכולים להתייחס למשהו אחר
בשימוש בשפה ומשחקי דימיון
Term
dual-representation
Definition
חלק מהטעויות הנפוצות בתפיסת אובייקט בשלב פרה -אופרציונאלי
היכולת להבין שחפצים יכולים להיות מיוצגים בצורות שונות.
Term
אנימיזם (animism)
Definition
חלק מהטעויות הנפוצות בתפיסת אובייקט בשלב פרה -אופרציונאלי
מתן תוכנות וכוונות לחפצים דוממים
Term
בעיית השימור
Definition
חלק מהטעויות הנפוצות בתפיסת אובייקט בשלב פרה -אופרציונאלי
לפי תורתו של פיאז'ה, ילדים בשלב הפרה אופרציונלי חסרי יכולת שימור.
כלומר, הם לא מבינים שאובייקט לא משתנה מבחינה כמותית כשמשנים את צורתו באופן שטחי
Term
אגוצנטריזם (egocentrism)
Definition
חלק מהטעויות הנפוצות בתפיסת אובייקט בשלב פרה -אופרציונאלי
ילדים לא יכולים להבין שלאנשים אחרים יש נק' מבט שונות
Term
Theory of Mind
Definition
ההבנה איך עובד ה- MIND האנושי, יחוס MIND לאחרים והבנה שה-MIND של האחר שונה משלי ואינו נגיש לי
Term
Guided participation
Definition
השתתפות/צפיה בפעילות חברתית תרבותית מובילה לשינוי קוגניטיבי בצורת החשיבה
קיימים הבדלים בין תרבותיים משמעותיים: למידה מתוך עשייה לעומת למידה מונחית
Term
Zone of proximal development
Definition
מושג שמטביע ויגוצקי, לטווח של פעולות שמסובך לעשות אותן לבד,
אבל יכולות להתבצע בעזרת הנחייה ועידוד ממקור מיומן
Term
Scaffolding
Definition
הנחייה אקטיבית של המנחה שכולל משוב ותמיכה.
בסופו של תהליך זה הלומד מבין את הטעויות שלו ויכול לשפר את עצמו
Term
Apprenticeship
Definition
למידה בהשתתפות פעילה או צפייה בפעילות תרבותית לצד פרטנר מיומן המספק עזרה ועידוד
Term
Decentration
Definition
היכולת להתרכז ביותר מאספקט אחד של בעיה בו זמנית
Term
אי הבחנה בין מראית-עין למציאות
Definition
אי הבחנה בין איך שהדבר נראה לבין מה הדבר עצמו.
Term
Reversibility
Definition
היכולת לבטל פעולה (undo).
למשל, היכולת לשחזר שאם שפכו את הכוס הרחבה לכוס הגבוהה במלואה מדובר באותה כמות.
Term
טרנזיטיביות
Definition
היכולת לזהות סדר קשר בין אלמנטים בסדר כלשהו (למשל, אם a=b, b=c, אז a=c).
Term
Mental seriation
Definition
היכולת לסדר דברים באופן מנטלי לפי תכונה מימדית כמו גובה או רוחב.
Term
חשיבה דדוקטיבית
Definition
הסקה מהכללי אל הפרטי
בשלב הקונקרטי-אופרציונאלי-יכולת חשיבה זו לגבי דברים קונקרטיים בלבד.
בשלב הפורמאלי-אופרציונאלי- יכולת לעשות חשיבה זו על דברים היפותטיים
(הכרחית למתמטיקה שאינה אריתמטיקה)
Term
חשיבה אינדוקטיבית
Definition
הסקה מהפרט אל הכלל. היכולת לתכנן ניסוי ולבודד גורמים משפיעים.
יכולת הקיימת בשלב הפורמאלי-אופרציונאלי.
Term
neo-nativism
Definition
ביקורת על פיאז'ה
התינוק נולד עם סכמות יחסית מפותחות על העולם ואיך דברים צריכים להתנהג
Term
Tools of intellectual adaptation
Definition
הילד נולד עם יכולות אינטלקטואליות אלמנטאריות,
והכלים שמספקת לו הסביבה ייקבעו את הפתחותו האינטלקטואלית המורכבת בהמשך.
כלים אלו מלמדים את היליד איך לחשוב, וכיוון שמושפעים גם מאמונות, מלמדים את הילד מה לחשוב.
Supporting users have an ad free experience!