Shared Flashcard Set

Details

למידה
פרק 7
54
Physiology
Kindergarten
01/29/2012

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
למידה
Definition
שינוי קבוע יחסית בהתנהגות כתוצאה מהתנסות
Term
למידה קלאסית
Definition
למידת קשר בין גירויים בסביבה
Term
למידה אופרנטית
Definition
למידת קשר בין התנהגות לתוצאה שלה
Term
Habituation
Definition
הביטואציה- סוג למידה: תגובה מופחתת לגירוי מסויים שהתגלה כלא מזיק
Term
Non- associative learning
Definition
למידה ללא קישור- כלומר על גירוי בודד.
כוללת הביטואציה וסנסטיזציה
Term
Sensitization
Definition
סוג של למידהלא אסוציאטיבית המתבטאת בהגברת התגובה לגירוי מסוים (בדרך כלל גירוי מפחיד או לא נעים)
Term
חיזוק
Definition
הצמדה של גירוי מותנה לגירוי בלתי מותנה
Term
עקומת הלמידה
Definition
בהתחלה השינוי הוא מהיר ואחר כך מתייצב
Term
הכחדה
Definition
הצגת מותנה לבדו (או רק מידי פעם צימוד)
ההכחדה מהירה מהלמידה
Term
החלמה ספונטנית
Definition
לאחר שהקיימה הכחדה, התגובה המותנית יכולה לחזור כשמדובר בהקשר חדש. התגובה חוזרת בעוצמה פחותה מהמקורית, וגן נעלמת מהר יותר
Term
רכישה
Definition
תהליך הלמידה של קישור בין שני גירויים
Term
למידת הכללה
Definition
כאשר מופיע גירוי דומה גלירוי המותנה תהיה גם לו תגובה, היא עוצמתה תהיה חלשה יותר מעוצמת התגובה לגירוי המקורי, ותתחזק ככל שיהיה דמיון
Term
למידת הבחנה
Definition
למידה בה לומדים להגיב רק לאחד מתוך שני גירויים דומים, כאשר אחד מחוזק והשני לא
Term
רסקורלה
Definition
בניגוד לפאבלוב שטען שהלמידה נוצרת מהצימוד, רסקורלה טען שיש תנאי הכרחי נוסף- יכולת הניבוי של הגירוי הבלתי מותנה באמצעות המותנה.
סטטיסטיקה
Term
Kamin
Definition
דיבר על חסימה- למידה של גירוי מנבא אחד חוסמת למידה של אחר (הניסוי עם הבשר, צליל, אור)
Term
עקרון רסקורלה- וגנר
Definition
לכל גירוי בלתי מותנה יש כמות מוגבלת של התניה שאפשר לעשות לו. מסביר את עיקרון החסימה של קיימין
(הניסוי עם הסיגריות)
Term
הצללה
Definition
כשמציגים יחד
CS1 + CS2
יש העדפה ביולוגית בהתאם לסוג החיה ללמוד רק את אחת ההתניות
Term
למידה מסדר שני
Definition
יצירת התניה לגירוי מותנ הע"י הצמדתו לגירוי מותנה קודם.
יש להמשיך ולחזק את הקשר בין הגירוי המותנה הראשון לבלתי מותנה כדי למנוע הכחדה
Term
Thorndike
Definition
ערך את הניסוי עם החתול והדג-
הסיק ש:
1) למידה היא תוצאה של ניסוי וטעייה
2) law of effect
הושפע מדרווין
Term
Law of effect
Definition
החוק של ת'ורנדייק לפיו ההתנהגות המחוזקת היא שתמשיך להתקיים
Term
סקינר
Definition
דיב רעל הסתברויות- מה שיעלה כתוצאה מחיזוק הוא ההסתברות להתנהגות מסויימת. פיתח תיבה ממוכנת בה האוכל נופל אוטומטית ויש מונה- לא צריך להיות נוכח
Term
shaping- עיצוב התנהגות
Definition
כשמלמדים חיה להתנהג בצורה שלא טבעית לה- למשל כלב מביא את הדואר
Term
חיזוק חיובי
Definition
כמוסיפים משהו והתוצאה היא עלייה בהסתברות להתנהגות מסויימת
Term
חיזוק שלילי
Definition
כשמפסיקים/ לוקחים משהו וכתוצאה ההסתברות להתנהגות מסויימת עולה
Term
עונש חיובי
Definition
כשמוסיפים משהו וכתוצאה ההסתברות להתנהגות יורדת
Term
עונש שלילי
Definition
הפסקנו משהו והתוצאה היא ירידה בהסתברות להתנהגות
Term
Premack
Definition
טען שהגדרת חיזוק היא בעייתית כי זהו הסבר מעגלי- חיזוק מוגדר באמצעות האפקט שלו והאפקט מושפע מחיזוק
Term
עקרון Premack
Definition
מה שקובע מהי הפעולה המחזקת ומהי המחוזקת היא השחיכויות. הפעולה השכיחה מחזקת את הנדירה.
וגם- התגמול הוא לא מה שנותנים אלא הפעולה שזה גורם לאורגניזם לעשות (פעולת האכילה ולא האוכל)
Term
חיזוק מלא
Definition
נותנים חיזוק בכל פעם שהאורגניזם מבצע את הפעולה הרצויה
Term
חיזוק חלקי
Definition
נותנים חיזוק רק בחלק מהפעמים שהנבדק מבצע את הפעולה הרצויה
Term
סוגי חיזוק חלקי
Definition
FR- fixed ratio
VR- varied (?) ratio
FI- fixed interval
VI- varied (?) interval
Term
למידת בריחה
Definition
החיה לומדת לברוח מגירוי לא נעים- חיזוק שלילי
Term
למידת המנעות
Definition
החיה נמנעת מראש מגירוי לא נעים בזכות רמז מקדים (נגיד השמעת צליל לפני שמתחיל שוק חשמלי)
Term
הבעייה בלמידת בריחה/ המנעות
Definition
אין חיזוקים ובכל זאת החיה ממשיכה לברוח
פתרון הביהוויוריסטים: זהו שילוב של התניה קלאסית (שוק> פחד, צליל>שוק( ללמידה אופרנטית (בריחה> אין שוק(
Term
למידת חוסר אונים
Definition
כשלחיה אין שליטה על התוצאה היא תתייאש מלנסות להגיב (כלב מוצמד לכלב שלא שולט(
Term
זליגמן
Definition
עשה את הניסוי על למנידת חוסר אונים
Term
neutral stimulus
Definition
גירוי ניטרלי- עתיד לשמש כגירוי מותנה
Term
latent learning
Definition
מילולית- למידה חבויה
חיות יכולות ללמוד גם אם לא רואים ביטוי ללמידה
Term
cognitive map
Definition
בניסוי על למידה חבויה הניח החוקר (טולמן) שהעכברים מפתחים מודל של מפת המבוך בזיכרון
Term
observational learning
Definition
למידה ע"י חיקוי התנהגויות שהוכחו בעינייך כמוצלחות אצל אחרים
Term
self efficacy
Definition
אמונה בכך שתהיה טוב (יעיל) במשהו
Term
הגישה הקוגנטיבית ללמידה
Definition
יש לנו מודלים בראש ואנחנו מריצים תסריטים אפשריים בתוכם במקום בעולם
Term
Hebbian learning rule
Definition
לפי הב למידה מתבטאת ביצירת סינפסות נוספות במוח
Term
neural plasticity
Definition
שינויים במע' העצבים כתוצאה מהתנסות
Term
long- term depression
Definition
דיכוי של שחרור נוירוטרנסמיטורים בצרבלום המוביל לרכישת התניה
Term
long- term potentiation
Definition
הגברה בפעילות הנוירוטרנסמיטורים באמיגדלה המובילה להתניית פחד
Term
long- term potentiation
Definition
הגברה בפעילות הנוירוטרנסמיטורים באמיגדלה המובילה להתניית פחד
Term
synaptic plasticity
Definition
שינוי בסינפסות כתוצאה מהתנסות
Term
Yerkes- Doson law
Definition
חוק לפיו הביצועים הכי טובים קורים ברמה בינונית של עוררות.
Term
exploratory behavior
Definition
הצורך שלנו כבני אדם לחקור דברים חדשים נובע מהצורך שלנו בעוררות ביולוגית
Term
incentives
Definition
תמריצים
Term
intrinsically motivated
Definition
מוטיבציה שבאה מבפנים
Term
extrinsically motivated
Definition
מוטיבציה שבאה מבחוץ
Term
overjustification effect
Definition
כשאתה עושה דברים ממניעים חיצוניים ולא פנימיים, ומאבד עניין כשהפרס מוסר
Supporting users have an ad free experience!