Shared Flashcard Set

Details

Міжнародні інформаційні системи
Терміни
21
Management
Undergraduate 1
09/13/2010

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term

Іформаційні ресурси

Definition

це сукупність інформації, що використовується в усіх сферах людської діяльності: виробництві, науці та техніці, керуванні суспільством і т.д., яка організована та обробляється спеціальним чином.

Term

Комп,ютеризація

Definition

насичення ринку комп,ютерною і телекомунікаційною технікою та засобами її алгоритмічного і програмного забезпечення.

Term

Інформатизація

Definition

цілісний процес формування нового автоматизованого інформаційного середовища як необхідної умови ефективного застосування ЕОМ, їхніх мереж, робототехнічних комплексів, банків даних тощо.

Term

Зміст інформатизації

Definition

забезпечення соціальних, економічних, правових, культурних і технологічних умов зберігання й активізації нових ідей, створення можливостей кожній людині зафіксувати свої ідеї, зробивши їх доступними широким масам, а також створення умов для їхнього використання.

Term

Інформатика

Definition

система знань про виробництво, переробку, зберігання і поширення усіх видів інформації в суспільстві, природі та технічних пристроях.

Term

Міжнародна інформація (в широкому змісті слова)

Definition

інформація, що циркулює між державами і використовується у керуванні міжнародними процесами.

Term

Міжнародна інформація (у вузькому змісті слова)

Definition

інформація, що відбиває взаємовідносини держав.

Term

Гамування

Definition

процес накладення за певним законом гами шифру на відкриті дані.

Term

Гама шифру

Definition

псевдовипадкова двійкова послідовність, що виробляється за заданим алгоритмом, для зашифровування відкритих даних і розшифрування зашифрованих даних.

Term

Зашифровування даних

Definition

процес перетворення відкритих даних на зашифровані з допомогою шифру.

Term

Розшифрування даних

Definition

процес перетворення закритих даних на відкриті з допомогою шифру.

Term

Шифрування

Definition

процес зашифровування або розшифрування даних.

Term

Дешифрування

Definition

процес перетворення закритих даних на відкриті при невідомому ключі і, можливо, невідомому алгоритмі.

Term

Імітозахист

Definition

захист від нав,язування неправдивих даних.

Term

Імітовставка

Definition

послідовність даних фіксованої довжини, отримана за певним правилом з відкритих даних і ключа.

Term

Ключ

Definition

конкретний таємний стан деяких параметрів алгоритму криптографічного перетворення даних, що забезпечує вибір одного варіанту із сукупності всіляких для даного алгоритму.

Term

Криптографічний захист

Definition

захист даних з допомогою криптографічного перетворення.

Term

Криптографічне перетврення

Definition

перетворення даних шифруванням і (або) виробленням імітовставки.

Term

Синхропосилка

Definition

вхідні відкриті параметри алгоритму криптографічного перетворення.

Term

Рівняння зашифровування

Definition

співвідношення, що описує процес утворення зашифрованих даних з відкритих даних у результаті перетворень, заданих алгоритмом криптографічного перетворення.

Term

Шифр

Definition

сукупність зворотних перетворень безлічі відкритих даних на безліч зашифрованих даних, заданих алгоритмом криптографічного перетворення.

Supporting users have an ad free experience!