Shared Flashcard Set

Details

3 John in Norwegian
KJV Norwegian III John
14
Bible Studies
Not Applicable
07/29/2010

Additional Bible Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Den eldste til den godt elskede Gaius, som jeg elsker i sannhet.
Definition
The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth.
Term
Kjære, ønsker jeg aove alle ting som så kan det skje det godt og være i helse, likesom din sjel prospereth.
Definition
Beloved, I wish aove all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
Term
For jeg gledet meg meget, da brethern kommer og vitnet om sannheten som er i deg, selv om du går på sannheten
Definition
For I rejoiced greatly, when the brethern come and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth
Term
Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannheten
Definition
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth
Term
Kjære, du gjør trofast helst du gjør til brødrene, og til fremmede;
Definition
Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
Term
Som har vitnet om din kjærlighet før kirken: hvem hvis du tar frem på sin ferd etter en gudfryktig sortere, skal du gjøre det bra:
Definition
Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
Term
Fordi at for hans navns skyld dro de ut, tar ingenting av hedningene
Definition
Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles
Term
Vi er derfor ute å motta slik, at vi kan være kar-hjelpere til sannheten.
Definition
We therefore out to receive such, that we might be fellow-helpers to the truth.
Term
Jeg skrev til menigheten: men Diotrephes, som elsker å ha dominans blant dem, tar imot oss ikke.
Definition
I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the pre-eminence among them, receiveth us not.
Term
Derfor, hvis jeg kommer, skal jeg huske hans gjerninger som han gjør, prating mot oss med onde ord: og ikke innhold hermed, verken doth han selv får brødrene, og forbiddeth dem som ville, og kaster dem ut av kirken.
Definition
Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
Term
Beloved følger ikke det som er ondt, men det som er bra. Den som gjør godt er av Gud, men den som gjør ondt har ikke sett Gud.
Definition
Beloved follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
Term
Demetrius har godt rapport av alle menn, og av sannheten selv: ja, og vi bærer vitnesbyrd, og dere vet at vårt posten er sant.
Definition
Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
Term
Jeg hadde mange ting å skrive, men jeg vil ikke med blekk og penn skrive til deg:
Definition
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
Term
Men jeg stoler jeg skal snart se deg, og vi skal snakke ansikt til ansikt. Fred være med deg. Våre venner hilser deg. Hils vennene ved navn.
Definition
But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Supporting users have an ad free experience!