Shared Flashcard Set

Details

2 John in Norwegian
KJV Norwegian Bible: II John
13
Bible Studies
Not Applicable
07/29/2010

Additional Bible Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Den eldste til de utvalgte dame, og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke jeg bare, men også alle de som har kjent sannheten.
Definition
The elder unto the elect lady, and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth.
Term
For sannhetens skyld, som bor i oss. og skal være med oss for alltid.
Definition
For the truth's sake which dwelleth in us. and shall be with us for ever.
Term
Nåde være med deg, barmhjertighet og fred fra Gud Fader, og fra Herren Jesus Kristus, Sønn, i sannhet og kjærlighet.
Definition
Grace be with you, mercy, and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
Term
Jeg gledet meg meget, som jeg fant på dine barn vandrer i sannhet, slik vi har mottatt et bud fra Faderen
Definition
I rejoiced greatly, that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father
Term
Og nå er jeg bønnfaller deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi elsker hverandre.
Definition
And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
Term
Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, det har dere hørt fra begynnelsen, bør dere gå på den.
Definition
And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
Term
For mange forførere er kom inn i verden som bekjenner ikke at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er en bedrager, og en antikrist.
Definition
For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver, and an antichrist.
Term
Se på dere selv, at vi mister ikke de ting som vi har gjort, men at vi mottar full lønn.
Definition
Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
Term
Den som transgresseth, og blir de stående ikke i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen
Definition
Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son
Term
Hvis det kommer noen til dere, og ta ikke denne docrtine, får ham ikke inn i huset ditt, hverken budet ham Gud hastighet:
Definition
If there come any unto you, and bring not this docrtine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
Term
For han som biddeth ham Gud hastighet, er del i hans onde gjerninger.
Definition
For he that biddeth him God speed, is partaker of his evil deeds.
Term
Å ha mange ting å skrive til dere, ville jeg ikke skrive med papir og blekk: men jeg stoler på til å komme til deg, og snakke ansikt til ansikt, at vår glede kan være full.
Definition
Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
Term
Barna til din utvalgte søster hilser deg. Amen
Definition
The children of thy elect sister greet thee. Amen
Supporting users have an ad free experience!