Shared Flashcard Set

Details

פסיכולוגיה התפתחותית - יחידה 10
מושגים של יחידה 10 - יכולות חברתיות
13
Psychology
Undergraduate 1
07/28/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Selman’s role taking theory
Definition
חמישה שלבים:
Egocentric -גילאי 3-6 - לא מודעים לנקודת מבט חוץ משלהם
Social-informative - גילאי 6-8 - מזהים שלאנשים יש נקודות במט שונות אך עדיין מאמינים
כי זה קורה רק כי האחרים קיבלו מידע שונה
Self-reflective - גילאי 8-10 - מסוגלים להבין נקודת מבט של אחר. לא יכולים לקחת בחשבון את הפרספקטיבה שלהם ושל האחר בו זמנית
mutual - גילאי 10-12 - הילד עכשיו יכול באופן סימולטני לקחת בחשבון את נקודת המבט שלא ושל האחר, וכן לזהות שהאחר יכול לעשות זאת גם
Societal - גילאי 12-15. המתבגר עכשיו מתחיל להבין את נקודת המבט של האחר בהשוואה למערכת החברתית בה הוא מתפקד
Term
הורות סמכותית (authoritative child rearing
Definition
דרישות גבוהות, קבלה גבוהה ומעורבות
הצבת גבולות ברורים
מתן אוטונומיה מתאימה - הילד בוחר בדברים שהוא יכול לבחור בהם
חום ורגישות לצרכי הילד
יצירת הנאה משותפת
מתן דגש על תקשורת
Term
הורות סמכותנית (authoritarian child rearing)
Definition
דרישות גבוהות, קבלה נמוכה
התנהגויות של כפיה ושליטה - הטלת סנקציות ועונשים
אי מתן אוטונומיה לילד
יחס קר ומרחיק - צעקות, איומים וביקורת
קבלת החלטות עבור הילד
שליטה פסיכולוגית על הילד - לדוג' מניעת אהבה
Term
הורות מתירנית (permissive child rearing)
Definition
דרישות נמוכות וחוסר מעורבת ופיקוח
חום וקבלה גבוהים
הורים או מפנקים מידי או לא קשובים - היעדר גבולות.
מתן אוטונומיה גבוהה מידי בגיל צעיר מידי
נובע מפילוסופית חינוך או פחד מעימות/חוסר אמונה ביכולת להשפיע על הילד
Term
הורות לא מתערבת (uninvolved child rearing)
Definition
דרישות נמוכות, קבלה נמוכות
מעורבות נמוכה עם שליטה ובקרה נמוכה של הילד
לא איכפתיים לגבי אוטונומיה של הילד
הורים בד"כ סובלים ממצוקה רגשית בעצמם
מעדיפים לתת סיפוקים מיידים לילד במקום להתמקד במטרות א"ט
יכול להגיע להזנחה במקרים חמורים
Term
Nonsocial activity
Definition
משחק עם עצמך, ללא קשר עין עם אחרים
Term
Parallel play
Definition
משחקים אחד ליד השני, לא משפיעים אחד על השני
Term
Associative play
Definition
הילדים משחקים בפעילויות נפרדות אבל מחליפים צעצועים אחד עם השני
מגיבים אחד לשני
Term
Cooperative play
Definition
משחקים ביחד - משחקי דימיון.
Term
Behavioral comparison
Definition
הנטייה להתרשם מאנשים לפי השוואת התנהגות נצפית
מופיעה בגילאי 6-8 וירדה לאחר גיל 9.
Term
Psychological comparison
Definition
הנטייה להתרשם מהאדם בעזרת השוואת מימדים פסיכולוגיים אבסטרקטיים
נפוץ בעיקר בגילאי 12-16
Term
Psychological construct
Definition
הנטייה להתרשם מאנשים על בסיס תכונה יציבה שאמורה להיות להם
גילאי 8 -11
Term
תיאוריית התפתחות קוגניטיבית
Definition
גיל 3-6 - פרה אופרציונלי - מתמקדים במימדים בולטים של הגירוי/אירוע
גיל 7-10 - קונקרטי - אופרציונלי - מזהים תוכנות אצל אנשים, התסכלות מעבר לגירוי המיידי
גיל 12-14 - פורמלי-אופרצינלי -יכולת הפשטה והבנה של רמות שונת של תכונות פסיכולוגיות
Supporting users have an ad free experience!