Shared Flashcard Set

Details

1 unit student's
companion
135
Art/Design
11th Grade
08/31/2011

Additional Art/Design Flashcards

 


 

Cards

Term
block out a thought
Definition
nie myśleć o czymś, wyrzucić myśl z głowy, odpędzić myśl
Term
channel one's efforts into sth
Definition
ukierunkować na coś wysiłki, skoncentrować wysiłki na czymś
Term
foresight
Definition
dalekowzroczność, umiejętność przewidywania
Term
diplomacy

diplomatic (adj)
Definition
dyplomacja, takt
Term
persuasion

persuasive (adj)
Definition
perswazja
Term
team spirit
Definition
poczucie jedności w zespole lub grupie, duch zespołowy
Term
set a goal
Definition
wyznaczyć cel
Term
pursue a goal
Definition
dążyć do celu
Term
gut instinct
Definition
przeczucie, instynkt
Term
push beyond one's limits
Definition
przełamywać swoje ograniczenia, podejmować nowe wyzwania
Term
interpret

interpretation (n)
Definition
interpretować
Term
javelin
Definition
oszczep
Term
claw one's way
Definition
przedrzeć się, (prze)dostać się
Term
be in contention for sth
Definition
mieć szansę na wygraną, stanąć w zawodach
Term
potential

potential (n)
Definition
potencjalny
Term
hurdle

hurdle (v)
Definition
płotek, przeszkoda
Term
diabetic

diabetic (adj)
Definition
cukrzyk
Term
low
Definition
słaby lub przygnębiony
Term
spur

spur(v)
Definition
ostroga; bodziec, zachęta
Term
prevent sb from doing sth
Definition
przeszkodzić, zapobiec, nie pozwolić komuś na coś
Term
obstacle
Definition
przeszkoda
Term
insurmountable
Definition
(o problemie, przeszkodzie) nie do pokonania
Term
plug away at sth
Definition
starać się, ciężko nad czymś pracować
Term
inch
Definition
posuwać się na przód powoli, centymetr po centymetrze
Term
mark off
Definition
"odfajkować"
Term
will
Definition
wola
Term
mature

maturity (n)
Definition
dojrzeć, dorosnąć
Term
dip
Definition
spadek, obniżenie (np. nastroju)
Term
put sth into perspective
Definition
spojrzeć na coś z dystansu, rozważyć z wielu punktów widzenia
Term
keep at sth
Definition
nie szczędzić wysiłków, nie poddawać się
Term
en route
Definition
w drodze, po drodze
Term
get side-tracked
Definition
odejść od najważniejszych kwestii, od tematu
Term
tackle
Definition
zabrać się do czegoś, załatwić coś, poradzić sobie z czymś
Term
tension
Definition
napięcie
Term
ride on
Definition
zależeć od czegoś
Term
assertive

assertiveness (n)
assertively (adv)
Definition
asertywny
Term
proactive

opp. reactive
Definition
nastawiony na działanie i zmiany
Term
boost
Definition
poprawić, zwiększyć
Term
fraction
Definition
ułamek, drobna część
Term
workload
Definition
obciążenie pracą
Term
concentrate on sth

concentration (n)
concentrated (adj)
Definition
koncentrować się, skupiać na czymś
Term
distraction
Definition
coś odrywającego uwagę od istotnych kwestii
Term
detrimental
Definition
szkodliwy, ujemny (np. wpływ)
Term
self-belief
Definition
wiara w siebie, we własne siły i umiejętności
Term
focus on sth
Definition
skupiać się, koncentrować na czymś
Term
imagery
Definition
obrazowanie, metaforyka
Term
visualisation
Definition
wizualizacja
Term
transfer

transfer (n)
Definition
przenieść
Term
run through
Definition
przelecieć, przebiec (wzrokiem lub myślą)
Term
permutation
Definition
kombinacja
Term
nerve-racking
Definition
denerwujący, niezwykle stresujący, wyprowadzający z równowagi
Term
underestimate

underestimation (n)
Definition
nie doceniać, bagatelizować
Term
misjudge

misjudgement (n)
Definition
błędnie ocenić
Term
barrier
Definition
bariera, przeszkoda
Term
self-assurance
Definition
pewność siebie
Term
overcome
Definition
poradzić sobie (np. z problemem), przezwyciężyć coś
Term
lose sight of sth
Definition
stracić coś z oczu, przestać zwracać na coś uwagę
Term
surpass
Definition
prześcigać, przerastać, przezwyciężać, być lepszym niż
Term
effectively
Definition
skutecznie, efektywnie, wydajnie
Term
house warming

house-warming (adj)
Definition
parapetówa
Term
retirement
Definition
przejście na emerytuję
Term
anniversary
Definition
rocznica
Term
forthcoming
Definition
nadchodzący, rychły
Term
sincere

sincerely (adj)
sincerity (n)
Definition
szczery
Term
gratitude
Definition
wdzięczność
Term
board
Definition
rada, zarząd
Term
vice-president
Definition
wiceprezes
Term
objective
Definition
cel
Term
resolution
Definition
postanowienie, stanowcza decyzja
Term
national anthem
Definition
hymn narodowy
Term
strive for sth
Definition
dążyć do czegoś, walczyć, starać się o coś
Term
salute

salutation (n)
salute (n)
Definition
uhonorować, uczcić, salutować
Term
victory

victorious (adj)
opp. defeat
Definition
zwycięstwo
Term
breakthrough
Definition
przełom
Term
enrol

enrolment (n)
Definition
zapisać się
Term
acquire

acquisition (n)
Definition
nabyć, przyswoić
Term
profitable

profitability (n)
opp. unprofitable
Definition
dochodowy, rentowny
Term
ethics
Definition
etyka
Term
influental
Definition
wpływowy
Term
acquaintance
Definition
znajomy
Term
prosperity
Definition
dobrobyt, pomyślność
Term
social background
Definition
pochodzenie społeczne, przynależność do grupy społecznej
Term
finanfial

financially (adv)
Definition
finansowy
Term
backing
Definition
pomoc, wsparcie (finansowe)
Term
well-rounded education
Definition
wszechstronne wykształcenie
Term
competitive spirit
Definition
duch współzawodnictwa
Term
delegate

delegation (n)
Definition
delegować, przydzielać obowiązki
Term
compromise

compromise (n)
Definition
osiągnąć kompromis, pójść na kompromis
Term
resilience
Definition
wytrwałość, prężność, elastyczność, żywotność
Term
persistence
Definition
wytrwałość, uporczywość
Term
charisma

charismatic (adj)
Definition
charyzma
Term
ruthlessness
Definition
bezwzględność, okrucieństwo
Term
seize
Definition
chwycić, łapać, skorzystać (np. z okazji)
Term
drop out of
Definition
rzucić, zrezygnować przed zakończeniem
Term
Buddhism
Definition
buddyzm
Term
broad

broadly (adv)
broaden (v)
opp. narrow
Definition
szeroki
Term
unkempt
Definition
niechlujny, zaniedbany
Term
choreographed
Definition
zaaranżowany
Term
resign

resignation (n)
Definition
rezygnować, podać się do dymisji
Term
computer-animated
Definition
animowany komputerowo
Term
be saddled with sth
Definition
być obciążonym, obarczonym jakimś problemem
Term
be on the verge of sth
Definition
być na skraju, na granicy
Term
urge

urge (n)
Definition
namawiać, nakłaniać, przekonywać
Term
processing
Definition
przetwarzanie (np. danych w komputerze)
Term
precise

precision (n)
Definition
precyzyjny, dokładny
Term
grip

grip (n)
Definition
chwycić, porwać, wywrzeć wrażenie
Term
opponent
Definition
przeciwnik
Term
free-lance

freelance (adv)
freelancer (n)
Definition
pracujący na własny rachunek
Term
tough

toughness (n)
Definition
twardy, nieustępliwy
Term
on the off-chance
Definition
na wszelki wypadek, na wypadek gdyby
Term
on second thoughts
Definition
po namyśle
Term
on a whim
Definition
spontanicznie, bez wyraźnego powodu
Term
on a budget
Definition
oszczędnie
Term
on principle
Definition
z zasady
Term
on one's own
Definition
samodzielnie, samemu
Term
on target
Definition
zgodnie z planem
Term
on duty
Definition
pracyjący, na służbie
Term
on purpose
Definition
celowo, specjalnie
Term
on condition that
Definition
pod warunkiem, że
Term
impulsively
Definition
impulsywnie, spontanicznie, odruchowo, nieopatrznie
Term
vacancy
Definition
wakat, wolna posada
Term
be carried away
Definition
dać się ponieść (np. emocjom)
Term
carry off
Definition
osiągnąć coś trudnego, dać radę czegoś dokonać
Term
carry on
Definition
kontynuować
Term
carry out
Definition
przeprowadzić, wprowadzić w życie
Term
carry over
Definition
zachować, przenieść
Term
carry through
Definition
przeprowadzić, doprowadzić do realizacji
Term
wear away
Definition
zetrzeć się, zużyć
Term
wear down
Definition
zmęczyć kogoś, osłabić czyjąś pozycję, wymóc coś na kimś
Term
wear off
Definition
stopniowo zanikać
Term
wear on
Definition
wlec się, dłużyć się, mijać bardzo powoli
Term
wear out
Definition
znosić coś, zniszczyć wskutek częstego używania
Term
wear through
Definition
przetrzeć się wskutek zużycia
Term
resistance
Definition
opór, sprzeciw
Term
upcoming
Definition
nadchodzący, mający się pojawić
Supporting users have an ad free experience!