Shared Flashcard Set

Details

חרדה 1: כללי+ פוביות ספציפיות
חרדה 1: כללי+ פוביות ספציפיות
140
Psychology
Undergraduate 2
07/04/2012

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
נושא:הפרעות חרדה - כללי
Definition
...
Term
מה נכלל תחת "הפרעות חרדה"?
Definition
1. פוביה ספציפית
2. פוביה חברתית
3. הפרעת פאניקה
4.הפרעת חרדה מוכללת - GAD
5. PTSD
6. OCD
Term
כיצד כינה פרויד הפרעות חרדה בעבר?
Definition
נוירוזה/הפרעה נוירוטית
Term
מהי ההבחנה בין ההפרעות שביצע פרויד?
Definition
1. שומרים קשר עם המציאות
2. פסיכוטיות - ניתוק מהמציאות
Term
מהו המאפיין הכללי המשותף לכל הפרעות חרדה?
Definition
פחד, גועל וחרדה
Term
האם בהפרעות חרדה פחות פגיעה באיכות החיים ובתפקוד?
Definition
יש שחשובים שפחות.
אבל בפועל - יכולות לשתק את החיים ואף לגרור להתאבדות.
Term
תן 2 דוגמאות של פגיעה בחיים בהפרעות חרדה.
Definition
1. פוביה חברתית/אגרופוביה: לא מסוגלים לצאת מהבית במשך שנים.

2. OCD קיצוני: עיסוק מוגזם בטקסים.

2.
Term
האם הפרעות חרדה נפוצות?

ציין:
שכיחות במהלך החיים
שכיחות במהלך שנה אחת.
Definition
קבוצת ההפרעות הנפוצה ביותר.

שחיכות במהלך החיים: 25-29%

שכיחות בשנה אחת - 18%
Term
האם נפוצות באופן שווה בין נשים וגברים?
אם לא – אצל מי יותר?
Definition
אצל נשים יותר.
הכי שכיחה אצל נשים.
השנייה הכי שכחיה אצל גברים, אחרי שימוש בחומרים.
Term
מהו המאפיין המרכזי של הפרעות חרדה?
Definition
פחד (גועל) או חרדה (מורגשת/משוערת)
Term
מה ההבדל בין פחד לחרדה?
איזה מהם קיים גם בחיות?
Definition
פחד: מול איום מוחשי וקיים, רגש בסיסי.
חרדה: מול איום שאנו מדמיינים שאולי יקרה או עמום. תחושה כללית שסיבתה לא ברורה.

פחד בסיסי וקיים גם בחיות.
Term
תן דוגמא לפחד ולחרדה.
Definition
פחד: ראיתי כלב מפחיד וברחתי
חרדה: אני דרוך כל הזמן למקרה שאראה כלב מפחיד
Term
מהם ארבעת המרכיבים של תגובת פחד?
Definition
1. רכיבים קוגניטיבים
2. רכיבים סומטיים
3. רכיבים רגשיים
4. רכיבים התנהגותיים
Term
הסבר כל מאפיין
Definition
1. רכיבים קוגניטיבים:
פחד/איום נתפס

2. רכיבים סומטיים:
תגובות סימפטיות, כגון עלייהבקשבלב וזיעה.

3. רכיבים רגשיים:
תחושת הפחד, אימה, "כמו חור בבטן"

4. רכיבים התנהגותיים:
flight - הימנעות
fight - אגרסיביות
Freeze - לקפוא במקום
Term
הבחנה בין פחד לחרדה:
מה מאפיין כל אחד מבחינה קוגניטיבית?
Definition
פחד:
מערב אובייקט או סיטטואציה ספציפיים
תגובה לגירוי ממשי ומיידי

חרדה:
אין סכנה ברורה, אמורפי יותר.
לא ממשי ולא מיידי.
Term
האם יש הבדל מבחינה קוגנטיבית, רגשית ופיזיולוגית בין פחד לחרדה?

אם לא - במה כן נבדלות?
Definition
לא.
קוגנטיבית, אותה תגובה - ההבדל הוא כלפי מה ובבתגובה ההתנהגותית.
Term
הבחנה בין פחד לחרדה:
מה מאפיין כל אחד מבחינה התנהגותית?
Definition
פחד: fight or flight -
להימלט/להימנע מאובייקט או סיטואציה ספציפיים, או נסיון להילחם.

חרדה: אין משהו ספציפי להימלט ממנו -
הימנעות בלבד.
התייסרות, רומינציה.
בחרדה - התגובה ההתנהוגתית מערבת
hyperviligence - עוררות יתר תמידית
Term
(21)
תת נושא:
הפרעות פחד וחרדה
Definition
Term
אילו הפרעות חרדה מבוססות על פחד ואילו על חרדה (אנו לא מבצעים את ההפרדה, אך אם היינו...)?
Definition
מבוססות על פחד:
1. פוביה ספציפית - פחד רק במפגש עם מושא הפוביה הספציפי.
2. PTSD - פחד מוגדר ואמיתי באותו הרגע:האירוע שהתרחש בעבר.
3. פוביה חברתית

מבוססות על חרדה:
1. הפרעת חרדה כוללת - תחושה (לא ספציפית) מתמדת שמשהו רע עומד לקרות.
2. הפרעת פאניקה - חרדה מפני התרחשות של התקף פאניקה נוסף. לא קשור לאירוע מסוים שמאיים עליהם.
3. OCD - פחד מדברים ספציפיים, אך שמעולם לא קרו וגם לא יקרו בעתיד. מופרך והם מודעים לכך.

כולן נכללות תחת הפרעות חרדה.
Term
(20)
אליו התנהגויות אנשים יסגלו לעצמם בפחד ואילו בחרדה?
Definition
בפחד: הימנעות

בחרדה: דריכות יתר - hypervigilance
סריקה דרוכה אחר רמזים שיעזרו לזיהוי איומים.
כולל מרכיב קוגנטיבי-תפיסתי.
דוג': יעברו שוב ושוב על כל דבר שעלול להיות לא בסדר.
Term
מה משותף לכל הפרעות החרדה?
תו דוג'.
Definition
יודעים שהחרדה שלהם מוגזמת.
מודעים ל:
חוסר הפרופורציה
שלא סביר שיתרחש
גם אם יקרה - לא יהיו השלכות כ"כ נוראיות

דוג': ב-OCD - פחד שאלוהים יהרוג אותי אם לא אהיה מספיק אדוק באמונתי
Term
הפרעות חרדה מורגשת לעומת הפרעות חרדה משוערת:
מה ההבדל העיקרי ביניהן?
תן דוג' לכל סוג.
Definition
חרדה מורגשת:
האדם חש או מדווח על חוסר נוחות.
האדם מודע לחרדה.
קל לראות שהאדם חווה חרדה.

דוג': בפוביות ובהפרעות חרדה - לאדם ולמתבנון ברורה החרדה: הזעה, רעידות, צעקות והתעלפות.


חרדה משוערת:
האדם לא מודע לכך שהוא חרד - מניחים שההפרעה נובעת מחרדה.
לא תמיד ניתן לראות שהוא חרד.

דוג': OCD - קומפולסיות עוזרות להתמודד עם החרדה, לווסת וכך ולהסתיר אותה - נותנות תחושה של שליטה והסחת דעת.
Term
מתי חולי OCD
יפגינו חרדה כלפי חוץ?
Definition
כאשר מונעים מהם לבצע את הקומפולסיות.
Term
האם קומפולסיות נובעות בהכרח מחרדה?
Definition
לא:
1. לפי מחקרים נוירופסיכולגיים.
2. ניתן ליצרו התנהגות כפייתית גם בקרב לא חרדתיים.
Term
מה מאפיין אדם בעל הפרעת חרדה כללית?
Definition
...
Term
מה ההבדל המרכזי בין הפרעת פאניקה לבין PTSD (רמז – מושא הפחד/חרדה)?
Definition
...
Term
מה ההבדל בין חרדה מורגשת לחרדה משוערת?
Definition
...
Term
(13)
תן דוגמא לחרדה משוערת.
Definition
ב-OCD - לא רואים חרדה, אך מסיקים שקיימת
Term
לאיזו מהן מתקשר OCD?
Definition
...
Term
לאיזו פוביות והפרעות פאניקה?
Definition
...
Term
מהו ההבדל המרכזי בין OCD להפרעת חרדה מוכללת?
Definition
...
Term
האם OCD בהכרח נגרם מחרדה?
Definition
...
Term
האם עדויות נוירופסיכולוגיות מאוששות את היותה של קומפולסיביות נגרמת בהכרח כתוצאה של חרדה?
Definition
...
Term
מה גורם למחשבות הלא-רציונליות שעולות ב-OCD? כיצד התנהגות קומפולסיבית מסייעת להתמודדות עמן?
Definition
...
Term
מדוע חולי OCD לא נראים חרדים?
Definition
...
Term
מה נצפה שיקרה אם נמנע מחולה OCD לבצע התנהגות קומפולסיבית?
Definition
...
Term
נושא: פוביות ספציפיות
Definition
...
Term
מהן פוביות?
Definition
פחד מוגזם וקבוע מאובייקט או סיטואציה ספציפית שלא באמת מהווה סכנה וגורם להימנעות.
Term
מהן שתי התגובות הרגשיות האפשריות בפוביה?
Definition
גועל
פחד

(ברמה פתולוגית)
Term
מה ההבדל בין מצב פתולוגי (מאובחן ב-DSM) של פוביה למצב נורמאלי, ששי כמעט לכל אחד?
Definition
...
Term
האם הפוביה מתרחשת רק כאשר ניצבים מול הגירוי הפובי?
Definition
...
Term
מה קורה במצב קיצוני של תגובה לגירוי פובי?
Definition
...
Term
מהם 5 הקריטריונים לפוביה?
Definition
1. פחד ניכר ומתמשך, מופרז ולא סביר, הנגרם מנוכחות של אובייקט או מצב, או בציפייה לו.

2. חשיפה לגירוי המסוים - תגורם כמעט תמיד לתגובת חרדה מידית, שעשויה להוביל להתקף פאניקה.

3. הבנה שהפחד מופרז או לא הגיוני.

4. הימנעות מהסיטואציה הפובית.
אם לא - חרדה עזה או מצוקה בעת הסיטואציה.

5. השפעה על שיגרת היום:
ההימנעות, הציפייה המלווה בחרדה או המצוקה במצבי הפוביה - פוגעים בתפקוד בלימודים, תעסוקה, מערכות יחסים.
או - מצוקה ניכרת מכך שתהיה לאדם הפוביה.
Term
(41)
קריטריון 1 - פחד מתמשך, מופרז או לא סביר:
מה מאפיין אותו?
מתי מופיע?
תו דוג'.
Definition
מתמשך ועקבי לאורך זמן.

מופיע כאר נמצאים מול האובייקט הפובי או כאשר מצפים לו.

דוג': בעת טיסה, במקומות גבוהים, למראה דם...
לאור ציפייה - לאחר קניית כרטיס טיבה, שבוע לפני העלייה על המטוס.
Term
קריטריון 2 - תגובת חרדה מיידית לאחר חשיפה לגירוי הפובי.
מה עלול לקרות כתוצאה?
איזו מחשבה מאפיינת מצב זה?
Definition
עלול להתדרד להתקף פאניקה, בו האדם חושב שהוא הולך למות.
Term
קריטריון 3 - הבנה שהפחד מופרז או לא הגיוני.
האם נכון לכל הפרעות החרדה?
Definition
כן.
Term
כיצד מבחינים בין חרדה נורמלית לפוביה?
Definition
לפי קריטריון 4 - הימנעות מהסטיואציה הפובית, או חרדה ומצוקה במהלכה.
Term
באיזה קריטריון לא עומדים רבים, שעומדים בשאר הקריטריונים?

תן דוג'.
Definition
בקריטריון 5 - השפעה על שגרת היום-יום:

חייבת להיות הפרעה משמעותית לאיכות החיים.
דוג': סירוב להצעת עבודה שרצינו - בגלל שצריך לעלות כל יום במעלית.
Term
האם מעורבת פגיעה באיכות החיים בפוביה? תן 2 דוגמאות.
Definition
...
Term
מה הקשר בין פוביה לבין הימנעות מצפייה בטלוויזיה?
Definition
...
Term
(43)
תת נושא:
סוגי פוביות
Definition
Term
מהם 5 סוגי הפוביות הספציפיות?
Definition
1. חיות מחמד
2. אלמנטים של הטבע
3. מצבים
4. דם, זריקות, פציעות
5. אחרות
Term
תן 2 גירויים פוביים לכל אחד.
Definition
1. חיות:
כלבים, נחשים, חרקים

2. אלמנטים של הטבע:
לכלוך, גבהים, חושך, רוח, סערות

3. מצבים:
טיסה, מעליות, גשרים, מנהרות, מקומות סורים, תחבורה ציבורית (סיטואציות חברתיות - פוביה חברתית)

4. מראה דם, פח מפציעה.

5. אחרות:
מוות ומחלה - nonsophobia
הקאה, היחנקות
Term
האם זה מכסה כל הפוביות?
Definition
לא, אלה בעקך מחצית.
השאר: אידיווסינקרטיות (מיוחדות))
Term
תן 2 דוגמאות לפוביות אידיוסינקרטיות.
Definition
1. Tokophobia - פחד מלידה
2. Emetophbia - פחד מהקאה
Term
Tokophobia -
האם הוכרה לאחרונה?
כיצד מתבטאת?
למה מובילה?
מהם 2 הסוגים?
Definition
כן, הוכרה בשנת 2000.

מתבטאת בסיוטים או התקפי פאניקה בעת חשיבה על לידה או הריון.

מובילה להימנעות מכניסה להריון, או העדפה של לידה בניתוח קיסרי.

שני סוגים: ראשונית ומשנית
Term
מה מאפיין טוקופוביה ראשונית ומה משנית?
Definition
ראשונית:
מתחילה בגיל ההתבגרות.
היו עדים או שמעו על חווית לידה טראומתית.
חשש מהשינוי בגוף

משנית:
יכולהלהתקשר לפחד מכאב, מאובדן שליטה או משינויים בגוף כתואצה מהריון ומלידה.
Term
Emetophobia:
ממה מפחדים?
מהן תת הקטגוריות?
האם נפוצה?
למה כנראה קשורה?
Definition
פחד לא הגיוני מהקאה - מעצם המחשבה או מביצוע פעולת ההקאה.

תת קטגוריות:
פחד מהקאה בציבור
פחד מלראות קיא
פחד מלראות מישהו מקיא
פחד מלסבול מבחילה

אחת הפוביות הנפוצות בעולם

קשורה לגועל, פפחד מאובדן שליטה, קישור בעבר בין הקאה לסכנה.
קשר מוטבע בנו בין בחילה לרעל.
Term
תת נושא:
שכיחות פוביות ספציפיות
Definition
...
Term
מהי השיכחות לאורך החיים
של פוביות?
Definition
12%
Term
מה קורה במצב קיצוני של פוביה?
עד כמה שכיח באוכלוסיה?
Definition
עקב הפוביה - לא יכולים לצאת מהבית
1%
Term
מגדר – נפוץ יותר אצל נשים או גברים?
Definition
נפוץ יותר אצל נשים
Term
תן דוגמא לפוביה שיותר קשורה למגדר ואחת שפחות.
Definition
...
Term
מתי מתפתחות רוב הפוביות במהלך החיים?
Definition
רובן בילדות.

אבל - גם בבגרות, בעקבות אירוע מסוים.
דוג':
הותקפתי ע"י תנין/נוכחתי בהתרסקות מטוס, או ששמעתי על מישהו כזה...
Term
(57-56)
תת נושא:
אטיולוגיה של פוביות
Definition
Term
מהן בגדול 3 סוגי התיאוריות?
Definition
1. פסיכודינאמיות
2. התנהגותיות/ למידה חברתית
3. אבולוציוניות/ביולוגיות
Term
(56)
תת נושא:
התיאוריה הפסיכודינאמית
Definition
...
Term
מהו מקור הפוביה לפי התיאוריה הפסיכודינאמית?
Definition
הדחקה של דחפים לא מקובלים שיש לאדם,
כגון - קונפליקט אדיפלי
Term
(57)
מהם קונפליקטים אדיפליים?
Definition
1. דחפים מיניים של הילד כלפי ההור המהמין השני.
2. דחיפם של עוינות ופחד כלפי ההורה מאותו המין.

דחפים אל הוההשלכות שלהם מאיימים - ולכן מודחקים
Term
האם ההדחקה תמיד יעילה?
אם לא - מה קורה כשלא עובדת?
Definition
לא תמיד.
כאשר לא עובדת - בעל הפוביה יבצע התקה של החרדה
Term
למה מתבצעת התקה? למה זה גורם?
Definition
לסיטואציה או אובייקט פחות רלוונטיים, שבעקבותיה מסמלים את מקור הקונפליקט
Term
מה מייצגת הפוביה?
מה זה מאפשר?
Definition
פשרה של כוחות תוך-אישיים
(intrapsychic forces)

מאפשר להרחיק את הקונפליקט, ולא לעבבד אותו.
Term
תן תיאור מקרה מוכר של פרודי בנושא.
Definition
המקרה של הנס הקטן
Term
מה פרויד טען שמהווה את מקור הפוביה התיאור מקרה זה? מהי ההתקה שהתבצעה?
Definition
ילד שפיתח פוביה מסוסים.

היו לו דחפים מיניים כלפי אימו, ופחד מתגובתו של אביו אם היה יודע על כך.
לכן - התיק את הפחד מאביו לסוס - וסוסים הפכו לגורם המאיים ממנו יש להתרחק.
Term
לאיזה תסביך זה קשור?
Definition
לתסביך האדיפלי
Term
מהי הביקורת כלפי המקרה של הנס הקטן?
Definition
אין ממצאים בתומכים בהסבר זה לפוביה שלו.
Term
האם טיפול פסיכודינמי לפוביה מקובל כיום?
Definition
אין עדויות לכך שיכול לתרום לטיפול בפוביות.
גם אם התאירויה נכונה - הטיפול לא יעיל.
עם זאת - לא נחקר רבות.
Term
(62)
תת נושא:
הסברים התנהגותיים
Definition
Term
מה טוענים ההסברים התנהגותיים לגבי התפתחות פוביות?

האם יש צורך באירועים רבים בכדי לפתח פוביה?
Definition
תוצאה של קישוב (אסוציאציה) - התניה קלאסית /פבלוביאני.

גם פחד (תקין) וגם פוביה מתפתחים כאשר אובייקט ניטרלי מופיע כאשר מתרחשת חוויה טראומטית.

יכול לקרות גם לאחר אירוע בודד אחד.
Term
(63-64)
האם הסברים התנהגותיים מקובלים כיום?
Definition
כן, בשילוב עם הסברים ביולוגיים.
Term
על מה הם מתבססים?
Definition
על התנייה קלאסית
Term
האם אדם יכול לפתח פוביה רק במישרין (מה שקורה לו) או גם בעקיפין (מה שקורה לאחר)? מהו המונח שקשור לכך?

תן דוג'.
כיצד זה משפיע בקרב ילדים ?
Definition
גם במישרין וגם בעקיפין.

למידה בעקיפין (Vicarious learning):
ההתניה שמובילה להתפתחות הפוביה - יכולה להתרחש גם עקב צפייה באדם אחר.
דוג': צפייה באדם שנחנק מאוכל, והיווצרות פחד מחנק בקרב הצופה.

ילדים שרואים את הוריהם מגיבים בפחד לאוביקט מסוים - לומדים לפחד מאוביקט זה.
Term
מהו המקרה של אלברט הקטן?
מה גרם לפוביה שלו?
מה ניסו לעשות? האם הצליחו?
Definition
תינוק בן 11 חודשים, שיצרו אצלו פוביה לעכברים ע"י הצמדת גירוי מפחיד לעכבר - הופיעו ביחד, עד שלבסוף פחדמעכבר גם ללא הגירוי המפחיד.
אח"כ הייתה הכללה גם לחיות אחרות.
Term
לפי הסברים התנהגותיים – כולנו חווים אירועים עלולים להוות טריגר בחיים. למה רק חלק מהאנשים מפתחים פוביה?
Definition
הבדים בין-אישיים מייצרים את השונות.

גורמים משוערים:
ביולוגי, גנטי
טמפרמנט
סגנון הורות

חלק מהנאשים יוצרים חוסן וחלק פגיעות עקב
Protective and vulnerabillity factors
Term
איזה מאפיין של ילודים קשור לכך?
תו דוג'.
Definition
טמפרמנט.

דוג': ילדים עם ביישנות קיצונית,אינהיביציה גבוהה
(קשור לקוגן מהתפתחותית)
Term
סלקטיביות של פוביות – למה הכוונה?
כלפי מה סביר שתתפתח פוביה
Definition
יש סלקטיביות במצבים ובאובייקטים כלפיהם מתפתחת פוביה.
מימד המסוכנות - לרוב מתפתחות כלפי דברים מסוכנים.

דוג': פוביה כלפי נחשים שכיחה, כלפי ארנבים נדירה.
קיים פריימינג בפוביות.
Term
מה ניסה לעשות ת'ורנדייק בקשר לפוביות?
האם הניסוי הצליח?
Definition
ניסה לגרופ לילדים לפתח פוביה כלפי דברים חדים וכלפי הרחוב.
ניסה להצמיד חציית גבול ומכות בישבן.

הניסוי לא הצליח.
Term
מה המסקנה לגבי המשאים להם ניתן לפתח פוביות?
Definition
קיימת סלקטיביות אבולוציונית של פוביות - פרה-דיספוזיציה גנטית.

פחד מאובייקטים מסוכנים "מוכרים אבולוציונית" כנראה עובר בגנים.
לכן - פוביה מתפתחת לא כלפי אובייקטים מסוכנים גרידא, אלא כלפי אובייקטים שהיו מסוכנים לאנושות המוקדמת, לפני התפתחות הטכנולוגיה.

דוג': לנחשים, חושך וגבהים כן, לאקדחים ומספריים לא.
Term
תאר מחקר נוסף שנעשה מאוחר יותר באותו נושא.
מה התוצאות?
Definition
ניסו ליצור פוביה כלפי אקדחים, ע"י הצמדה של שוקים חשמליים.

הצליחו ליצרו פוביה כלפי נחשים ועכבישים,
אך לא הצליחו כלפי אקדחים או שקעים חשמליים.
Term
מה המסקנה לגבי מימד המסוכנות מ-2 ניסויים אלו?
Definition
מימד המסוכנות לא מספיק.
Term
ציין מונח שקשור לכך.
Definition
זיווג מוקדם בהתניה קלאסית:
פרה-דיספוזיציה מולדת להיות חרד ולמהימנע מדברים מסוכנים טופחה במשך שנים ועוברת בגנים.
הלמידה להימנע מאובייקטים אלו נתנה יתרון הישרדותי בולט ולכן התפתחה באבולוציה.
Term
(70)
מה זה אומר על פחד ממעליות?
Definition
אנו כנראה מפחדים מגבהים (גורם מוכר אבולוציונית) ולא מהמעלית עצמה.
Term
כיצד האבולוציה/ביולוגיה מסבירה את קיומה של חרדה גבוהה באנשים?
Definition
לרגישות ובהלת יתר ערך הגנתי במצבים מסוכנים באמת - ועדיף יותר אזעקות שווא מאשר מקרה אחד בו לא שמים לב לאובייקט המאיים.

הטבע מעדיף בעלי חרדה גבוהה - יותר סיכויי שרידה.
Term
ציין 4 ראיות לנטייה תורשתית לרגישות לחרדה/פחד.
Definition
1. ביישנות קיצונית ואינהיביציה גבוהה - ג'רום קגן.

2. בתאומים מונוזיגוטיים - יותר סיכוי לפוביות לעומת דיזיגוטיים.

3. קרובים מדרגה ראשונה (הורים, אחרים) לפוביים - 31% פוביים בעצמם.

4. ילדים להורים הסובלים מהפרעות חרדה - פי 7 סיכוי לפתח הפרעת חרדה.
Term
איזו מערכת קשורה לפוביות?
כיצד מושפעים מהגנים?
Definition
מערכת fight or flight:
1. גרעיני ראפה
2. מבנים לימביים: אמיגדלה, היפותלמוס ועוד
3. קורטקס פרה-פרונטלי

סביר שקבוצת גנים קובעים במשותף את אופי המערכת בכל אדם.
Term
מה תפקיד האמיגדלה במערת
fight or flight?
Definition
אמיגדלה: מערכיהאת המשמעות הרגשית של האובייקט במהירות, ומפעילה את המערות הגוף ע"מ להגיב.
Term
מה תפקיד הקורטקס הפרה-פרונטלי?
Definition
בלם - מווסת את הגוף בכדי לחזור לבייסליין
(down regulation)
Term
כיצד זה קשור לפוביות ולהפרעות חרדה באופן כללי?
Definition
...
Term
(81-79)
מדוע מעדיפה האבולוציה מנגנוני
fight or flight
רגישים להפעלה?
איזו בעיה נוצרת?
Definition
משום שלבעליה פחות סיכוי להיפגע.

הבעיה - האבולוציה לא בוחרת בוויסות גבוה,ונוצרת רגישות לחרדה
Term
ציין ראיה שתומכת ברגישות גנטית של מערכת ה-
fight or flight.
ציין מונח שקשור לכך.
Definition
אנשים חרדים מדווחים שהיו רגישים לסיכונים ולשינויים מרגע הלידה.
כבר כתינוקות - נטייה מרוסנת לחקירת הסביבה.

עכבה התנהגותית (Behavioral inhibition):
מגיבים לכל שינוי מינורי בסביבה.
Term
למה גורמת עכבה התנהגותית?
Definition
יותר סיכוי לפתח הפרעות חרדה בהמשך החיים.
Term
כיצד מסבירים את העובדה שאירוע חיים מוקדם, למרות שהתרחשו הרבה אירועים דומים מאוחר יותר בחיים, הוא גורם לפוביה?
Definition
...
Term
מהי דרך הטיפול בפוביות לפי ניסויים של התניה.
Definition
...
Term
מה מונע מפוביים לבצע זאת בעצמם?
Definition
...
Term
מהו המונח, בהקשר של למידה, שקשור לכך.
Definition
...
Term
מה דרוש בכדי לבצע למידה מסוג זה?
Definition
...
Term
(83)
תת-נושא:
הימנעות
Definition
Term
מדוע הפוביה יכולה להימשך לאורך כל החיים?
Definition
כיוון שנוצרת הימנעות מהאובייקט כלפיו מתפתחת פוביה - ואין הזמדנות לבצע הכחדה.
כך משתמרים קשרים אסוציאטיביים ישנים, שאינם תואמים את המציאות.
Term
כיצד מבצעים הכחדה בניסויים?
Definition
מציגים את האובייקט ללא חוויה אברסיבית המקושרת אליו - והקשר ביניהם נכחד במהירות.
Term
למה גורמת ההימנעות?
Definition
מבטלת הזדמנויות להכחיד את הקשרים שנוצרו בעבר בין אובייקטים לחוויות אברסיביות.
לא מאפשר ללמוד קשרים חדשים - כגון שהאובייקט לא מסוכן.
Term
תת נושא:
פוביות מולדות
Definition
...
Term
האם כל הפוביות קשורות לאירוע טראומתי בחיים?
אם לא - תן דוגמא ואת שם המונח לפוביות אלו.
Definition
לא. לפחות 50% מהסובלים מפוביות - מעולם לא חוו או היו עדים לטרומה כלשהי.

פוביות לא אסוציאטיביות.
Term
מה כנראה כן גורם להן? מתי הן מתחילות?
Definition
כנראה תוצאה של המורשת האבולוציונית.
מולדות - מתחילות עם ההגעה לעולם.
אנשים נולדים עם רגישות יתר לפחד שקיים בכולנו באופן טבעי, כגון גובה או חרקים.
Term
מה זה אומר לגבי ההסבר ההתנהגותי לפוביות?
Definition
שהוא לא מסביר חצי ממקרי הפוביות - לא מסביר כיצד יכולות להתקיים ללא למידה עקב חוויות עבר.
Term
תת נושא:
העברה בין דורית
(לא הועבר בשיעור, אך מופיע במצגת)
Definition
Term
מה, בנוסף לגנים, יכול לגרום להתאמה של פוביות במשפחות?
תן דוג'.
Definition
הביטוי שלהם - ההתנהגות במשפחה (גורם סביבתי).

דוג': הורה שצועק לילד בחרדה - "אל תתקרב לרחוב!".

הפחד והעוררות של ההורה - הופכים את הילד לחרד או טראומטי לנוכח הסיטואציה/האוביקט המסוים.
Term
כיצד הורים חרדים יכולים "ללמד" ילדים להיות חרדים?
תאר ניסוי שהראה זאת.
Definition
במחקר תצפיתי של Rapee & Gerull:
כאשר הנחו אימהות לא-חרדות לבטא פחד, גועל והמינעות כלפי גירויים חדשים ע"י הבעות פנים - תינוקיהן הראו גם התנהגות כזו, לפחות בטווח הקצר.
Term
מה קורה בקרב ילדים שעוברים ניתוחים?
Definition
פחד או חרדה של ההורים - מגבבירים חרדה אצל הילד.
Term
מה עוד הורים יכולים ללמד באותו הקשר?
Definition
הימנעות.
Term
תת נושא:
פוביות - טיפול
(גם לא דובר בשיעור)
Definition
Term
1. מהי דה-סנסיטיזציה שיטתית (SD)?
Definition
הטיפול היעיל הראשון לפוביות.
פותח בשנות ה-50 ע"י ג'וזף וולפה.
Term
מהו השלב הראשון בטיפול?
Definition
המטופל לומד טכניקות הרפייה עמוקות.
אח"כ בונה היררכיית פחדים.
Term
מהו השלב הבא?
Definition
המטופל מדמיין או בא במגע עם כל שלב לפי ההיררכייה - מהמפחיד הכי פחות עד למפחיד ביותר.

ברגע שניתן לעשות זאת ללא חרדה - עובר לשלב הבא בהיררכיה.
Term
כיצד משפיעה ההרפיה העמוקה בטיפול?
Definition
לא תואמת לחרדה.
Term
מהן 2 הדרכים בהן עובדת השיטה?
Definition
1. הכחדה: הצמדת גיורי מותנה עם היעדר הגירוי הלא-מותנה (אירוע/אובייקט טראומתי).
2. התניית נגד: הצמדת תגובה חדשה (הרפייה,רגיעה) לאותו ה-CS.
Term
יעילה SD האם?
Definition
כן.
ב- 80-90% מהזמן.
Term
האם תוצאות הטיפול משתמרות לאחר זמן?
Definition
כן.
השתמרות מעל לשנתיים של מעקב.
לא התגלו סימפטומים חדשים במקום אלו שבהם טיפלו.
Term
(121)
מהם 4 שיטות הטיפול בפוביות?
Definition
1. SD: דה-סנטיזציה שיטתית
2. PE: חשיפה ממושכת/הצפה
3. Modeling
4. Applied Tension
Term
2. על מה מבוסס חשיפה ממושכת - PE?
Definition
על מניעת אפשרות להימלט מהגירוי המפחיד.
המטופל לומד שהגירוי איננו מסוכן - החרדה שלו יורדת לאורך זמן.
הוא לא ימות, אלא הכל בסדר למרות הגירוי המפחיד.
Term
אילו 3 סוגי חשיפה יש?
Definition
1. בדמיון
2. בחיים - in vivo
3. וירטואלית
Term
מה המטופל מתבקש בחשיפה בדמיון?
Definition
לדמיין או להיזכר באירוע או בגירוי למשך זמן ארוך.
Term
מה עושים בחשיפה In vivo?
Definition
לעסוקים במטלה המפחידה/ מגיעים למקום המפחיד
Term
מהו משך זמן משמעותי לחשיפה לגורם הפוביה?
Definition
45 דקות לפחות.
אחריהן - החרדהיורדת לחלוטין.
Term
האם PE טוב כמו מ-SD?
מה היתרונות של PE?
Definition
כן, אם לא יותר.

יתרונות:
קצר יותר
מוביל לשיפור מושלם בסימפטומים כבר אחרי חשיפה אחת.
Term
3. Modeling:
עם איזה טיפול לעיתים משולב?
Definition
SD
Term
מה נעשהה בטיפול?
Definition
צופים באדם אחר מתמודד עם מושא הפוביה - ורואים שלא קורה לו שום דבר רע.

התהליך חוזר על עצמו על שהפחד שוכך.

המטפל עשוי לערב את המטופל בתרגיל בהדרגה.
Term
כיצד חושבים שהטיפול עובד?
כיצד זה שונה מ-SD ו-PE?
Definition
דרך שינוי הקוגניציות של המטופל.
משנה את הייחוסים של המטופל לפחות מסוכנים, וזה מוביל לפחות חרדה.

בניגוד אליהן - שעובדות באמצעות הביטואציה
Term
4. Apllied tension:
לאילו פוביות משמש?
במה פוביה זו שונה?
Definition
פוביות מדם

בניגוד לאחרות בהן תגובה פיזוילוגית מוגברת של מערכת העצבים (כגון כיווץ שרירים) - ירידה בלחץ דם וקצב לב, לעיתים קרובות מתעלפים.
Term
כיצד עובד הטיפול?
Definition
מלמד תגובה פיזיולוגית מתחרה -
המטופלים לומדים לכווץ את שריריהם, ואז עושים זאת בחשיפה לדם.
Term
האם הטיפול יעיל?
Definition
מאוד - 90% ירידה משמעותית בסימפטומים.
Supporting users have an ad free experience!