Shared Flashcard Set

Details

Vocabulary Unit 1, 2 and 5, 6
Aprender las traducciones
168
Language - English
Intermediate
05/19/2019

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term
Accomplishment
Definition
Assoliment, Èxit[image]
Term
Allow
Definition
Permetre, Deixar[image]
Term
Application
Definition
Sol·licitud[image]
Term
Assessment
Definition
Avaluació, valoració[image]
Term
Assignment
Definition
treball, tasca[image]
Term
Attendance
Definition
assistència[image]
Term
Bring up
Definition
criar, educar
[image]
Term
Cheat
Definition
fer trampes, copiar[image]
Term
Childhood
Definition
infància[image]
Term
Concerned
Definition
preocupat/ada[image]
Term
Demanding
Definition
exigent; difícil[image]
Term
Depend on
Definition
comptar amb...
[image]
Term
Determined
Definition
decidit/ida[image]
Term
Disobey
Definition
desobeir
[image]
Term
Doubtful
Definition
dubtós/osa, poc probable[image]
Term
Educational
Definition
educatiu/iva[image]
Term
Effort
Definition
esforç[image]
Term
Encourage
Definition
animar, donar ànim[image]
Term
excellence
Definition
excel·lència[image]
Term
fail
Definition
suspendre[image]
Term
feedback
Definition
comentaris, respostes[image]
Term
financial
Definition
financer/a, econòmic/a[image]
Term
foreign language
Definition
llengua estrangera[image]
Term
Generosity
Definition
generositat[image]
Term
get a degree
Definition
aconseguir / treure’s un títol (universitari)[image]
Term
Graduate
Definition
graduar-se[image]
Term
Hand in
Definition
lliurar, presentar[image]
Term
Hardship
Definition
dificultat/s, adversitat/s, penúria/es[image]
Term
Impressive
Definition
impressionant[image]
Term
Independence
Definition
independència[image]
Term
Inherit
Definition
heretar[image]
Term
Lecture
Definition
classe; conferència, xerrada[image]
Term
Live up to the expectations
Definition
estar a l’altura de / complir les expectatives[image]
Term
Look up to ...
Definition
respectar, admirar[image]
Term
Missing
Definition
que falta[image]
Term
Neighbourhood
Definition
veïnat, barri[image]
Term
Pass
Definition
aprovar[image]
Term
Punish
Definition
castigar[image]
Term
Requirement
Definition
requisit[image]
Term
Researcher
Definition
investigador/a[image]
Term
Revise
Definition
repassar[image]
Term
Role model
Definition
model de conducta / a seguir[image]
Term
Sensitive
Definition
sensible[image]
Term
Sign up for...
Definition
inscriure’s / apuntar-se a / en[image]
Term
Spoil
Definition
consentir, malcriar[image]
Term
Study abroad
Definition
estudiar a l’estranger / fora (del país)[image]
Term
Suitable
Definition
adequat/ada, apropiat/ada[image]
Term
Support
Definition
donar suport a[image]
Term
Take after
Definition
assemblar-se a[image]
Term
Tuition fees
Definition
matrícula, taxes de matriculació / acadèmiques[image]
Term
valuable
Definition
valuós/osa[image]
Term
various
Definition
diversos/es, diferents[image]
Term
weakness
Definition
debilitat, feblesa; punt feble[image]
Term
worthless
Definition
sense valor (be ~: no valer res, no tenir cap valor)[image]
Term
Aware of
Definition
conscient de[image]
Term
Ban
Definition
prohibir[image]
Term
Behave
Definition
portar-se, comportar-se[image]
Term
Charity
Definition
organització / institució / obra benèfica; caritat[image]
Term
Citizen
Definition
ciutadà/ana[image]
Term
Criticise
Definition
criticar[image]
Term
Demonstration
Definition
manifestació[image]
Term
Empathy
Definition
empatia[image]
Term
Fair
Definition
just/a[image]
Term
Follow rules
Definition
obeir / complir / seguir (les) normes / regles[image]
Term
Freedom of speech
Definition
llibertat d’expressió[image]
Term
Get involved
Definition
implicar-se, involucrar-se, ficar-se[image]
Term
Have a say
Definition
tenir veu (i vot), donar l’opinió[image]
Term
Hunger
Definition
fam[image]
Term
Inequality
Definition
desigualtat[image]
Term
Living conditions
Definition
condicions de vida[image]
Term
Lower the voting age
Definition
rebaixar l’edat per votar / de vot[image]
Term
Make a difference
Definition
influir, canviar les coses, servir d’alguna cosa[image]
Term
Make a speech
Definition
pronunciar / fer un discurs[image]
Term
Make an effort
Definition
fer un esforç[image]
Term
Make arrangements
Definition
fer (els) preparatius[image]
Term
Make sense
Definition
tenir sentit, ésser convenient[image]
Term
Mandatory
Definition
obligatori/òria[image]
Term
Pass laws
Definition
aprovar lleis[image]
Term
Pay taxes
Definition
pagar impostos[image]
Term
Poverty
Definition
pobresa[image]
Term
Raise money
Definition
recollir diners[image]
Term
Refuse
Definition
negar-se[image]
Term
Right
Definition
dret[image]
Term
Shelter
Definition
alberg, centre d’acolliment[image]
Term
Sign a petition
Definition
signar una petició[image]
Term
Slum
Definition
suburbi, barri pobre[image]
Term
Stand up for
Definition
donar suport a, defensar[image]
Term
Standard of living
Definition
nivell de vida[image]
Term
Support a cause
Definition
donar suport a / defensar una causa[image]
Term
Take action
Definition
prendre mesures, actuar[image]
Term
Take charge of
Definition
fer-se càrrec / ocupar-se de[image]
Term
Take (my) advice
Definition
fer cas (a algú), seguir el consell (d’algú)[image]
Term
Take steps
Definition
prendre mesures[image]
Term
Volunteer
Definition
fer / treballar de / voluntari/ària[image]
Term
Animal testing
Definition
experimentació animal / amb animals[image]
Term
Behaviour
Definition
comportament, conducta[image]
Term
Blend in
Definition
passar desapercebut/uda, integrar-se; mimetitzar-se[image]
Term
Cell
Definition
cèl·lula[image]
Term
Concerned about
Definition
preocupat/ada per[image]
Term
Deceive
Definition
enganyar[image]
Term
Decline
Definition
descens, disminució[image]
Term
Devoted to
Definition
dedicat/ada / unit/ida a[image]
Term
Die out
Definition
extingir-se, desaparèixer[image]
Term
Different from
Definition
diferent de / pel que fa a[image]
Term
Disease
Definition
malaltia[image]
Term
Disguise themselves
Definition
amagar-se; disfressar-se[image]
Term
Distress
Definition
dolor, mal; esgotament (be in ~: patir)[image]
Term
Endangered
Definition
amenaçat/ada, en perill d’extinció[image]
Term
Famous for
Definition
famós/osa / conegut/uda per[image]
Term
Good at
Definition
bo/bona (en)[image]
Term
Good for
Definition
bo/bona per (a)[image]
Term
Guilty of
Definition
culpable de[image]
Term
Intruder
Definition
intrús/usa[image]
Term
Involved in
Definition
implicat/ada / involucrat/ada en[image]
Term
Lay eggs
Definition
pondre ous[image]
Term
Loss of habitat
Definition
pèrdua d’hàbitat[image]
Term
Mate
Definition
parella[image]
Term
Nest
Definition
niu[image]
Term
Offspring
Definition
cries[image]
Term
Pleased for
Definition
content/a per (be ~: alegrar-se per)[image]
Term
Pleased with
Definition
content/a / satisfet/a amb / de[image]
Term
Poisonous
Definition
verinós/osa[image]
Term
Prey
Definition
presa/es[image]
Term
Raise
Definition
criar[image]
Term
Responsible for
Definition
responsable de[image]
Term
Sense of smell
Definition
sentit de l’olfacte[image]
Term
Similar to
Definition
semblant a[image]
Term
Sting
Definition
fibló; picada[image]
Term
Surroundings
Definition
entorn, ambient; voltants[image]
Term
Tag
Definition
col·locar un identificador a[image]
Term
Threaten
Definition
amenaçar[image]
Term
Tired from
Definition
cansat/ada (a causa) de[image]
Term
Tired of
Definition
cansat/ada / fart/a de[image]
Term
Track
Definition
seguir les petjades / el rastre de[image]
Term
Trap
Definition
atrapar, caçar amb parany[image]
Term
Treat
Definition
tractar[image]
Term
Wildlife sanctuary
Definition
reserva natural[image]
Term
Wipe out
Definition
exterminar; erradicar[image]
Term
Apply for a position
Definition
presentar-se a / sol·licitar un lloc de treball[image]
Term
Charge
Definition
cobrar[image]
Term
Employee
Definition
empleat/ada, treballador/a[image]
Term
Employer
Definition
empresari/ària, ocupador/a, persona que contracta[image]
Term
Full time
Definition
(a) jornada completa[image]
Term
Long hours
Definition
moltes hores[image]
Term
Make a living
Definition
guanyar-se la vida[image]
Term
On-the-job training
Definition
formació a l’empresa[image]
Term
Part time
Definition
a / de mitja jornada / temps parcial[image]
Term
Profit
Definition
guany/s, benefici/s[image]
Term
Promote
Definition
promocionar, ascendir[image]
Term
Run a company
Definition
dirigir / portar una empresa[image]
Term
Self-employed
Definition
autònom/a, que treballa per compte propi[image]
Term
Supportive environment
Definition
ambient / entorn que dóna suport[image]
Term
Trainee
Definition
aprenent/a, persona en període d’aprenentatge / formació[image]
Term
Available
Definition
disponible[image]
Term
Career
Definition
carrera / trajectòria professional[image]
Term
Common sense
Definition
sentit comú[image]
Term
Fast learner
Definition
que aprèn ràpidament[image]
Term
Fluent
Definition
fluid/a; que té fluïdesa[image]
Term
Good at multitasking
Definition
té facilitat per fer diverses tasques
alhora[image]
Term
Hard-working
Definition
treballador/a, que treballa molt[image]
Term
Highly skilled
Definition
molt / altament qualificat/ada[image]
Term
Meet the requirements
Definition
complir els requisits[image]
Term
Organisational skills
Definition
habilitats organitzatives[image]
Term
Reliable
Definition
de confiança, formal; fiable, segur/a[image]
Term
Résumé (C.V)
Definition
currículum, curriculum vitae[image]
Term
Self-motivated
Definition
que posa entusiasme i interès[image]
Term
Under pressure
Definition
sota pressió[image]
Term
Work overtime
Definition
treballar / fer hores extres[image]
Supporting users have an ad free experience!