Shared Flashcard Set

Details

CÜMLE LİSTESİ
CÜMLE LİSTESİ
88
Education
Graduate
08/16/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
A long time ago
Definition
Çok zaman önce
Term
Two million liras each
Definition
Tanesi iki milyon lira
Term
What are you thinking?
Definition
Neyi düşünüyorsun?
Term
Shut up! I'm thinking
Definition
Sus! düşünüyorum
Term
Everyone has strengths and weaknesses
Definition
Herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır
Term
I always will
Definition
Ben hep seveceğim
Term
He gave the wrong ansver
Definition
Yanlış cevap verdi
Term
Be lieve me!
Definition
Sözüme inan
Term
On the way to Bolu
Definition
Bolu yolu üzerinde
Term
a full week
Definition
tam bir hafta
Term
Do you own this house?
Definition
Bu evin sahibi sizmisiniz?
Term
You should sleep
Definition
uyumalısın
Term
You should have listened to me
Definition
Beni dinlemeliydin
Term
How long did you stay?
Definition
Ne kadar kaldın?
Term
What did you answer?
Definition
Ne cevap verdin?
Term
I've been waiting for hours
Definition
Saatlerdir bekliyorum
Term
Where have you been?
Definition
Neredeydin?
Term
This is such a sad story
Definition
Bu öylesine hüzünlü bir hikaye
Term
You're such a cute boy
Definition
Sen sevimli bir çocuksun.
Term
The car crashed into the wall
Definition
Araba duvara çarptı
Term
You're by my side; everything's fine now
Definition
Yanıbaşımdasın; şimdi herşey iyi
Term
I make €100 a day
Definition
Günde 100 euro kazanırım
Term
I make lunch every day
Definition
Ben hergün öğle yemeği yaparım
Term
You speak first; I will speak after
Definition
Önce sen konuş; ben sonra konuşacağım
Term
That's a good idea!
Definition
iyi bir fikir!
Term
You can do it
Definition
Yapabilirsin
Term
I am too old for this world
Definition
Bu dünya için çok yaşlıyım
Term
I was trying to kill time
Definition
Zaman öldürmeye çalışıyorum
Term
I will be back soon
Definition
Yakında geri döneceğim
Term
No I'm not; you are!
Definition
Hayır ben değil sensin
Term
No one will know
Definition
Kimse bilmeyecek
Term
Hurry up!
Definition
Acele et!
Term
You must study more
Definition
Daha fazla ders çalışmalısın
Term
Which dictionary do you want?
Definition
Hangi sözlüğü istiyorsun
Term
The cops are coming
Definition
Polisler geliyor.
Term
I'm running out of ideas
Definition
Fikirlerim tükeniyor
Term
You are free to go out
Definition
Dışarı çıkmak için özgürsünüz
Term
I didn't like it
Definition
Ondan hoşlanmadım
Term
I don't like you anymore
Definition
Artık seni sevmiyorum
Term
The wind calmed down
Definition
Rüzgar sakinleşti
Term
Your plan sounds great
Definition
Planın muhteşem görünüyor
Term
Ther's little time  left
Definition
Az zaman kaldı
Term
It is very hot today
Definition
Bugün hava çok sıcak
Term
The vacation is over now
Definition
Şimdi tatil bitti
Term
I don't feel well
Definition
iyi hissetmiyorum
Term
May I ask a question?
Definition
Bir soru sorabilirmiyim?
Term
Do as you want
Definition
Nasıl istersen öyle yap
Term
That is intriguing
Definition
O ilgi çekici
Term
I don't want his
Definition
Onunkini istemiyorum
Term
That dog's his
Definition
O köpek onun
Term
This will cost €30
Definition
Bu 30 euro'ya mal olacak
Term
Thank you for helping me
Definition
Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim
Term
Don't mention it
Definition
Birşey değil
Term
Are they all the same?
Definition
Onların hepsi aynı mı?
Term
They forgot to lock the door
Definition
Onlar kapıyı kilitlemeyi unuttular
Term
So what?
Definition
Öyleyse ne yapmalı?
Ne yani?
Ne olmuş?
Term
She likes music
Definition
O müzik sever
Term
So do I
Definition
bende
Term
You have some books
Definition
Bir kaç kitabın var
Term
Where were you?
Definition
Neredeydin?
Term
No one will know
Definition
kimse bilmeyecek
Term
That was an evil bunny
Definition
kötü bir tavşandı
Term
Dear me!
Definition
Olurşey değil!
Term
Close the door when you leave
Definition
giderken kapıyı kapat
Term
I don't know if I have the time
Definition
Zamanımın olup olmadığını bilmiyorum
Term
Thank's for your explanation
Definition
Açıklaman için teşekkürler
Term
tirne and again
Definition
tekrar tekrar
Term
You must be a fool.
Definition
Sen bir aptal olmalısın.
Term
You must study hard.
Definition
Sıkı çalışmalısınız.
Term
You must not come in.
Definition
İçeri girmemelisin.
Term
We must think about friends.
Definition
Biz arkadaşları düşünmeliyiz.
Term
You must keep your room clean.
Definition
Odanı temiz tutmalısın.
Term
Tom hurt himself.
Definition
Tom kendini incitti.
Term
The old man lived by himself.
Definition
Yaşlı adam tek başına yaşadı.
Term
The old man sometimes talks to himself.
Definition
Yaşlı adam bazen kendi kendine konuşur.
Term
You must go through with your plan.
Definition
Planını gerçekleştirmelisin.
Term
She hears English all through the day.
Definition
O gün boyunca İngilizce duyar.
Term
I work even on Sunday.
Definition
Ben Pazar günü bile çalışırım.
Term
I went to the zoo yesterday.
Definition
Dün hayvanat bahçesine gittim.
Term
There are too many things to do!
Definition
Yapacak çok fazla şeyler var!
Term
It's too expensive!
Definition
Çok pahalı!
Term
My shoes are too small. I need new ones.
Definition
Benim ayakkabılarım çok küçük. Yenilerine ihtiyacım var.
Term
Too late.
Definition
Çok geç.
Term
I am too old for this world.
Definition
Bu dünya için çok yaşlıyım.
Term
I said it might rain.
Definition
Yağmur yağabileceğini düşündüm.
Term
I said it might rain.
Definition
Yağmur yağabileceğini düşündüm.
Term
Who is that gentleman?
Definition
O beyefendi kim?
Term
Don't cut down those trees.
Definition
Bu ağaçları kesme.
Supporting users have an ad free experience!