Shared Flashcard Set

Details

Grévy Zebra - Mei 2015
HDDH en Museum - DPA-ST
64
Other
Not Applicable
05/05/2015

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Grévy zebra.
Term
Hoe groot wordt de grévy zebra?
Definition
2,5 - 3,0 meter.
Term
Wat is de schofthoogte van de grévy zebra?
Definition
Schofthoogte: 1,4 - 1,6 meter.
Term
Hoe zwaar is de grévy zebra gemiddeld?
Definition
350 - 450 kilo.
Term
Hoe oud wordt de grévy zebra gemiddeld in het wild?
Definition
10 - 15 jaar (wild).
Term
Hoe oud wordt de grévy zebra gemiddeld in gevangenschap?
Definition
20 - 30 jaar (gevangenschap).
Term
Waar komt de grévy zebra in het wild voor?
Definition
Zuidoost-Ethiopië, Noord-Kenia en wellicht nog enkelen in Somalië.
Term
Wat is de habitat van de grévy zebra?
Definition
Habitat: Halve woestijngebieden en droog struikengrasland.
Term
Wat is de leefvorm van de grévy zebra?
Definition
In groepen.
Term
Hoe lang is de draagtijd bij de grévy zebra?
Definition
Na 13 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Hoeveel jongen worden er per keer bij de grévy zebra geboren?
Definition
Na 13 maanden wordt er 1 jong geboren.
Term
Wat is de status (IUCN) van de grévy zebra op dit moment?
Definition
Bedreigd (IUCN).
Term
Hoe wordt de grévy zebra in het Engels genoemd?
Definition
Engels: Grévy's Zebra.
Term
Hoe wordt de grévy zebra in het Duits genoemd?
Definition
Duits: Grevy Zebra.
Term
Hoe wordt een grévy zebra in het Frans genoemd?
Definition
Frans: Zèbre de Grévy.
Term
Paren grévy zebra's in de droge periode of in het regenseizoen?
Definition
Het paren gebeurt tijdens het regenseizoen (juli/augustus en oktober/november).
Term
Hoe gaat het paren bij grévy zebra's in zijn werking?
Definition
Het mannetje zit het vrouwtje achterna, bijt haar en probeert hij te bestijgen (soms zelfs onder het rennen).
De paring verloopt vrij heftig bij Grévy zebra's.
Term
Hoe gebeurt de geboorte bij grévy zebra's?
Definition
De geboorte gebeurt liggend met als eerste de hoefjes naar buiten.
Term
Hoe lang duurt de bevalling bij grévy zebra's?
Definition
De bevalling duurt 7 tot 8 minuten.
Term
Hoe zien de jongen van een grévy zebra er uit?
Definition
De jongen hebben bij de geboorte bruine streepjes, de zwarte kleur ontwikkelt zich in de loop van het eerste jaar.
Het zwart komt eerst op bij de nek en oren, dan het hoofd en de benen en tenslotte de flanken.
Term
Waarom zijn de jongen van een grévy zebra bruin?
Definition
De veulens hebben de bruine kleur omdat ze vaak uitrusten in het hoge gras.
De bruine kleur werkt als camouflage in het bruine gras.
Term
Binnen hoeveel minuten kan een veulen van een grévy zebra op zijn poten staan?
Definition
Zebraveulens kunnen binnen 20 minuten op eigen benen staan en binnen het uur al mee met de kudde.
Ze kunnen zelfs al mee rennen als er gevaar dreigt.
Term
Hoelang blijven hengsten bij de moeder grévy zebra?
Definition
De hengsten blijven ruim 3 jaar bij de moeder.
Term
Hoelang blijven merries bij de moeder grévy zebra?
Definition
De merries blijven veel korter bij haar moeder, maar 1 tot 1,5 jaar.
Term
Wanneer is een grévy zebra hengst geslachtsrijp?
Definition
Een hengst is geslachtsrijp met 6 jaar.
Term
Wanneer is een grévy zebra merrie geslachtsrijp?
Definition
Een merrie met 3 jaar.
Term
Wat eten grévy zebra's?
Definition
Ze eten hoofdzakelijk grassen, maar ook bladeren, bast, knoppen, fruit en wortels.
Term
Lopen de strepen van de grévy zebra volledig door?
Definition
Bij de Grévy's lopen de strepen niet helemaal door tot aan de onderkant van de buik.
Term
Welke kleur heeft de buik van de grévy zebra?
Definition
De onderkant van de buik is wit of grijs.
Term
Waarmee zijn de strepen van de grévy zebra te vergelijken bij de mens?
Definition
Het strepenpatroon is net zo verschillend als vingerafdrukken bij mensen.
Met name de koptekening is heel verschillend.
Term
Waarmee zijn de manen van de grévy zebra te vergelijken bij de mens?
Definition
Met vingerafdrukken bij mensen.
Term
Hoe hard kunnen grévy zebra's rennen?
Definition
Met hun lange benen kunnen ze hard rennen, ze halen wel 60 kilometer per uur.
Term
Wat is het voordeel voor grévy zebra's dat hun ogen aan de zijkant zitten?
Definition
Met hun grote ogen aan de zijkant van hun hoofd hebben ze een breed blikveld.
Term
Op welk ander dier lijkt de grévy zebra qua uiterlijk en gedrag?
Definition
Grévy zebra's lijken in hun gedrag, maar ook in hun uiterlijk, op ezels.
Dit is te zien aan de grote oren.
Ook maken ze een balkend geluid.
Term
Hoe zit het gebit van de grévy zebra in elkaar?
Definition
In tegenstelling tot herkauwers hebben paardachtigen (en dus ook zebra's) zowel boven- als ondersnijtanden en kunnen ze het gras afknippen.
Term
Hoe lang is de staart van de grévy zebra gemiddeld?
Definition
De staart van de Grévy zebra is 35 tot 60 centimeter lang.
Term
Wat is kenmerkend aan de sociale omgang tussen grévy zebra's?
Definition
Andere soorten zebra's leven samen in vaste kuddes, bij de Grévy zebra's kunnen de groepen per uur veranderen.
In hun enigszins losse sociale omgang doen ze eerder denken aan ezels dan aan paarden en andere zebra ondersoorten.
Term
Hoe laten grévy zebra mannen zien wat hun territorium is?
Definition
Ze markeren hun territorium met mesthopen en stoten luide geluiden uit als andere zebra’s in de buurt komen.
Term
Hoe lang heeft een grévy zebra hengst een territorium?
Definition
Een hengst heeft zijn territorium voor ongeveer 7 jaar.
Na de 7 jaren wordt de hengst meestal verstoten door een jongere hengst.
Term
Wat doen grévy zebra mannen zonder groep?
Definition
Hengsten zonder territorium trekken rond in groepen van ongeveer 2 tot 6 hengsten bij elkaar.
Term
Hoe maken grévy zebra's contact met elkaar?
Definition
Ze maken contact door de neuzen en wangen tegen elkaar te wrijven en te snuffelen.
Ook besnuffelen ze elkaars genitaliën.
Term
Hoe doen grévy zebra's lief tegen elkaar?
Definition
Om lief tegen elkaar te doen schuren ze en knabbelen ze in elkaars nek, schouders en rug (dit doen twee zebra's tegelijkertijd bij elkaar).
Term
Wat is kenmerkend aan het rust gedrag van de grévy zebra?
Definition
Ze rusten paarsgewijs met de hoofden op elkaar, zo kunnen ze alle kanten in de gaten houden en vliegen van elkaars gezicht afblazen.
Term
Hoe is een agressieve grévy zebra te herkennen?
Definition
Een agressieve zebra is te herkennen aan de volgende gedragingen: een opgeheven houding met hoog hoofd, de oren gespitst en de staart hoog.
Term
Hoe laat een grévy zebra zien dat hij dominant is?
Definition
Ze laten zien hoe dominant ze zijn door met hoge benen rond te stappen.
Ze dreigen met bijten, de gezichtsuitdrukking die daarbij hoort is oren naar achteren en ontblootte tanden.
Term
Hoe verzorgen grévy zebra's hun vacht?
Definition
Ze verzorgen hun vacht door in het zand te rollen.
Ze hebben heel kort haar, dus dit is een soort borstelbeurt.
De haren van de aalstreep (dit is de streep op de rug) zijn wel lang.
Term
Met hoeveel procent is de grévy zebra populatie terug gelopen in de jaren '80?
Definition
In de jaren tachtig was er een teruggang van 70 procent en daarmee in die periode de meest dramatische teruggang van alle Afrikaanse hoefdieren.
Term
Hoeveel grévy zebra's zijn er geteld in 2000?
Definition
Een telling in 2000 kwam op een populatie van tussen de 1.600 en 2.100 dieren.
Term
Sinds wanneer is er een soortbehoud programma opgezet voor de grévy zebra?
Definition
Soortbehoud programma's voor de Grévy zebra zijn opgestart in het begin van de jaren '80.
Term
Hoeveel dierentuinen doen mee aan het EEP voor de grévy zebra?
Definition
Nu doen 38 dierentuinen mee aan het EEP (European Endangered species Program).
Term
Hoeveel grévy zebra's wonen er in dierentuinen?
Definition
Er leven zo'n 350 Grévy's in dierentuinen.
Term
Waar bevinden de grévy zebra's zich in DPA?
Definition
De zebra’s zijn te vinden op de Savanne.
Hier leven ze samen met de giraffen, elandantilopen en helmparelhoenders.
Term
Hoeveel grévy zebra's leven er in DPA?
Definition
In DPA leven in totaal 5 zebra's.
Term
Hoe is de verdeling man / vrouw / jongen bij de grévy zebra in DPA?
Definition
1 hengst Asterix en 3 merrie's Flappie, Shinda en Amber en veulen James (september, 2014).
Term
Wat krijgen de grévy zebra's te eten in DPA?
Definition
In DPA krijgen ze: prestatiebrok, hooi, wortels en vitamine E.
Term
Valt de grévy zebra onder EEP, ESB of geen programma?
Definition
EEP.
Term
Wie is de coordinator van het EEP programma voor de grévy zebra?
Definition
EEP met Tanya Langenhorst, MARWELL 1991.
Term
Hoe droger hoe gebied hoe kleiner/groter het territorium van de grévy zebra?
Definition
Hoe droger het gebied hoe groter het territorium.
Term
Waardoor onderscheidt de grévy zebra zich van andere zebra's?
Definition
De Grévy zebra is de grootste onder de zebra’s en wordt, vanwege zijn design-achtige smalle streepjes, vaak de mooiste genoemd.
Term
Wat zijn theoriën over de strepen van de grévy zebra?
Definition
Camouflage: verbrokkelen van het silhouet van zebra’s als ze zich ergens verbergen (echter, een zebra verbergt zich niet bij gevaar).
Gezichtsbedrog.
Strepen gaan op in achtergrond: de omvang en precieze plek is dan moeilijk te zien.
In beweging brengt zwart wit verwarring (denk aan Escher) het is niet duidelijk waar het ene dier begint en het andere eindigt.
Herkenningsmiddel: voor soorten onderling, de strepen zijn als vingerafdruk.
Verbondenheid: allemaal hetzelfde pakje.
Afkoeling: wit stoot warmte af, zwart neemt warmte op, dit zorgt voor een goede balans.
Term
Wat is wetenschappelijk bewezen als functie van de strepen van de grévy zebra?
Definition
Inmiddels is in 2012 experimenteel bewezen, dat het streeppatroon insecten afstoot.
Paardenvliegen worden aangetrokken door de horizontale lichtpolarisatie van donkergekleurde dieren.
Witte dieren trekken vliegen daarom minder aan, zebra-achtig gestreepte dieren nog minder, mogelijk doordat de insecten door de tegenstrijdige boodschap ‘verward’ worden.
Ingevoerde paarden in Afrika blijken daarom wel het slachtoffer te worden van besmetting door de tsee tsee vlieg en zebra's niet.
Term
Hoe vaak worden de grévy zebra's door de hoefsmid bekapt?
Definition
Eenmaal per jaar worden de zebra’s door de hoefsmid bekapt omdat de hoeven van deze dieren in een dierentuin minder slijten dan in de natuur.
De dierenarts verdooft de dieren zodat de hoefsmid de hoeven op een veilige manier weer in z'n natuurlijke vorm kan bijwerken.
Term
Naar wie is de grévy zebra vernoemd?
Definition
De Grévy zebra is genoemd naar Jules Grévy, een president van Frankrijk die het eerste, in Europa ingevoerde exemplaar, cadeau kreeg van de koning van Ethiopië.
Term
Hoe noemde de Romeinen de (grévy) zebra?
Definition
Hippotigris = paardetijger.
Supporting users have an ad free experience!